Test 686Jämtlands län - Raedtievaerie - 9. Stora Jougdan

9. Stora Jougdan

Stora  Jougdan och tjärnarna i området kring sjön är en större i sjö i ett flera mil långt vattensystem med sjöar, tjärnar och åar tätt tillsammans cirka 10-15 km sydväst om sjön Stor-Sjouten och 10 km söder om Blomhöjden i syöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Båtfiske i sjön,skoterled och naturreservat.

Utgångspunkt: 1. Från Blomhöjden ta stig mot Jougdaberg. Följ sedan Jougdån österut. Det blir ca 17 km att gå.

2. Alternativ är från Hovde vid Stor-Sjoutens södra del. Följ stig till Svanavattnet ta sedan kompassriktning västerut ca 6-7 km mot Stora-Jougdan.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se