Test 10711Jämtlands län - Tåssåsen - 5. Hammartjärnarna

5. Hammartjärnarna

Hammartjärnarna ligger ca 2 km öster om Hammarsjön på norra sidan av fjället Lövhögen (Vaellie) i mitten av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Gå från Tossåsen mot Barhtja (Kroktjärnvallen) och väl framme vid sommarvistet tar du kompassriktning nord-väst så kommer du till Hammarsjön. Ta den östra sidan av sjön och gå vidare upp mot tjärnarna.

Övrigt: Några småtjärnar som är ett stopp eller fiskas tillsammans med något annat vatten.

 

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se