Test 11111Jämtlands län - Tåssåsen - 9. Hanasjöströmmen

9. Hanasjöströmmen

Strömmen från Hanasjön till Krokåavan och Krokåavan till första strömmen nedströms ligger 2-4 km söder om byn Hosjöbottnarna, lite nordöst i samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. I Strömmen från Hanasjön är det endast upplåtet under tiden 15 juni-31 augusti. Skoterled. Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: Du tar dig hit från vägens slut vid Höglekardalen (vägbom) mot Hosjöbottnarna. Gå eller cykla vägen, leden från bommen mot Hosjöbottnarna. Alternativ är att ordna skjuts med ”De åtta årstiderna” och gå sedan stigen mot Hanasjön.

Övrigt: Ett litet bortglömt strömmande vatten i detta enorma vattensystem. Strömmen från Hanasjön (Storån senare Dammån) är några knappa kilometer men är ett fint ställe för bl a flugfiske.  

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se