Test 11211Jämtlands län - Tåssåsen - 10. Stensjön och vatten

10. Stensjön och vatten

Stensjön, Svanasjön, Långtjärnen, Björnsjöån ned till Lilla Björnsjön tjärnar väster Övre Skaftjärn, Rörtjärn samt tjärnar mellan Rörtjärn och Långtjärnen ligger cirka 3-8 km söder om Hosjöbottnarna i den nordöstra delen av samebyn

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud-delvis skoterled.

Utgångspunkt: Du tar dig hit från vägens slut vid Höglekardalen (vägbom) mot Hosjöbottnarna. Gå eller cykla vägen, leden från bommen mot Hosjöbottnarna. Alternativ är att ordna skjuts med ”De åtta årstiderna” och gå sedan stigen mot Hanasjön vidare mot Visjön.

2. Se även Glen och ta in på vägen mot renslakteriet. Gå från vägbommen. Du kan hyra nyckel till bommen(spara cirka 3 km) av Jacke Torkelsson (0687-14010) i Glen och då går du från renslakteriet  på en stig och mot västra sidan av Visjön och sedan ner mot Glensjön och förbi dess norra ände och in i området. .

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se