Test 12312Jämtlands län - Mittådalen - 6. Ån från Västra Helagssjön

6. Ån från Västra Helagssjön

Ån från Västra Helagssjön ligger ca 0-4 km öster om Sylsjöns östra ände i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti. Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Från Ljungdalen tar du bilvägen mot Kläppen ta av väster i stugbyn Skrållan. Ta stig västerut mot Pilgrimsleden och följ den väster mot Sylsjön. Du passerar ån efter cirka 12 km.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se