Test 1339Jämtlands län - Kall - 6. Äsingen och tjärnar

6. Äsingen och tjärnar

 

Äsingen (statens del), Rödtjärn och Stortjärn ligger cirka 15 km väster om byn Anjan i den sydvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring, Röding och Harrfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud, naturreservat.

Utgångspunkt: Ta bilvägen via byn Anjan och ta efter cirka 10km höger mot Äsingen. Vid vägens slut ligger sjön Äsingen de övriga når du inom 2 km.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se