Test 1359Jämtlands län - Kall - 8. Tjärnar norr om...

8. Tjärnar norr om...

 

Tjärnar norr om Knivtjärn,Avundstjärn (Nejpieloebpele) och öster om Njietsjaevrie ligger cirka 5 km nordväst om byn Anjan södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti. Naturreservat.

Utgångspunkt: Ta bilvägen förbi byn Anjan. Norr om ligger sjön Baksjön. Cirka 500 meter efter Baksjöns nordvästra ände går det en stig norrut mot Knivtjärn(Avundstjärn). Tjärnarna ligger norr om knivtjärn(Avundtjärn) och det är cirka 4-5 km dit.

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se