Test 14014Jämtlands län - Jovnevaerie - 1. Stor och Lill Burvattnet

1. Stor och Lill Burvattnet

Stor och Lill Burvattnet ligger norr om Stor-Mjölkvattnet i den nordvästra delen av samebyn och gränsar till Njaarke sameby.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari – 30 april, 15 juni – 15 september och 1 november – 31 december. Båtfiske. Regleringsmagasin. Skoterled.

Utgångspunkt: 1. Från vägbommen till Mjölkvattnet är det ca 20 km. Då är det först vägen till Stora Mjölkvattnet som gäller och sedan går du längs med Stora Mjölkvattnet och till dess norra ände. Sedan når du i Lill-Burvattnet. Möjlighet finns förstås att orda bilskjuts och båt via sjöarna norrut.

2. Alternativ är att gå från vägbommen vid Björkede vid vid sjön Holdern ca 15 km väster om Burvattnet. Du går då vägen fram till Svenskån och följer en stig till Krönavajje vid Burvattnet.

 

 

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se