Test 14114Jämtlands län - Jovnevaerie - 2. Samtliga vatten inom...

2. Samtliga vatten inom...

Samtliga vatten inom avgränsningen: Nordligaste delen av Klååmksjaevrie-Mehkenegiebnie – Sjkuelkienjaevrie och Guevtelesjaevrie västligaste delar- norra änden av Burvattnet - norra änden av Mjölkvattnet ligger i den nordvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 15 juni – 15 september. Kalfjäll. Delvis naturreservat. Vissa tjärnar kan vara fisktomma.

Utgångspunkt: 1. Från vägbommen till Mjölkvattnet är det ca 20 km. Då är det först vägen till Stora Mjölkvattnet som gäller och sedan går du längs den östra sidan av Stora Mjölkvattnet. I slutet av Stora Mjölkvattnet kommer du in i området. Möjlighet finns förstås att orda bilskjuts och båt via sjöarna norrut.

2. Alternativ är att gå från vägbommen vid Björkede vid vid sjön Holdern ca 15 km väster om sjön Burvattnet. Du går då vägen fram till Svenskån och följer en stig till Krönavajje. Gå sedan runt den norra änden av sjön Burvattnet innan du kommer in i området.

Ett 3:dje alternativ är att ta sig till vägbommen vid vägen till Stora-Stensjön i den nordöstra delen av samebyn. Gå (cykla) bilvägen (eller ordna skjuts) till samelägret och ta sedan kompassriktning mot området västerut.

ÖvrigtI steniga Offerdalsfjällen har fjällfisket blivit mycket bättre under de senaste åren.

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se