Test 14214Jämtlands län - Jovnevaerie - 3. Klåmskenjaure och vatten

3. Klåmskenjaure och vatten

 

Sjkuelkienjaevrie från sydväst en höstkväll. Foto, FjällochFiske.

Klåmskenjaure(Klååmksenjaevrie), Skuolkenjaure(Sjkuelkienjaevrie), Krutejaure(Krovhtenjaevrie) och närliggande tjärnar ligger några km norr och nordväst om sjön Korsvattnets norra ände i den västra delen av samebyn gränsande till Njaarkes sameby.

Fiskeinformation: Öring och rödingsfiske under tiden 1 januari – 30 april, 15 juni – 15 september och 1 november – 31 december. Skoterförbud-delvis skoterled. Kalfjäll. 

Utgångspunkt: 1.Ta bilvägen mot Mjölkvattnet. Det är en vägbom vid Långsådalen. Från bommen är det ca 15 km att gå till sjöarna. Då är det först vägen till Stora Mjölkvattnet som gäller och sedan går du östra sidan av Stora Mjölkvattnet och öster om Himmelsraften, alltså via Oldfjällen och kompassriktning mot sjöarna. Möjlighet finns förstås att ordna bilskjuts och båt via sjön Stora Mjölkvattnet norrut.

2. Alternativ är att gå bilvägen (eller ordna skjuts) mot sjön Korsvattnet och vandra västra sidan av Korsvattnet norrut mot området.

 

 

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se