Test 14314Jämtlands län - Jovnevaerie - 4. Rismerejaure

4. Rismerejaure

Rismerejaure(Riesemejaevrie) ligger ca 4 km norr om sjön Korsvattnet i mitten av samebyn.

Fiskeinformation: Rödingsfiske under tiden 1 januari – 30 april, 15 juni – 15 september och 1 november – 31 december. Skoterförbud.

Utgångspunkt: 1. Ta bilvägen mot Mjölkvattnet. Det är en vägbom vid Långsån. Från bommen är det ca 15 km att gå till sjöarna. Då är det först vägen till Stora Mjölkvattnet som gäller och sedan går du östra sidan av Stora Mjölkvattnet och öster om Himmelsraften, alltså via Oldfjällen och kompassriktning mot Rismerejaure. Möjlighet finns förstås att ordna bilskjuts och båt via sjön Stora Mjölkvattnet norrut.

2. Alternativ är att gå bilvägen (eller ordna skjuts) mot sjön Korsvattnet och vandra västra sidan av Korsvattnet norrut mot sjön.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se