Test 14514Jämtlands län - Jovnevaerie - 6. Vuongelejaure

6. Vuongelejaure

Vuongelejaure(Voenjejaevrie) ligger ca 1 km öster om sjön Korsvattnets sydöstra sida i sydvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Rödingsfiske under tiden 1 januari – 30 april, 15 juni – 15 september och 1 november – 31 december. Skoterförbud, kalfjäll.

Utgångspunkt: Ta bilvägen mot byn Mjölkvattnet. Vid Långsådalen är det en vägbom. Ordna skjuts till sjön Korsvattnet eller gå bilvägen till Korsvattnet. Ta den östra sidan av Korsvattnet och du kommer till sjön efter ca 3 km.  

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se