Test 14614Jämtlands län - Jovnevaerie - 7. Bäitanjaure

7. Bäitanjaure

 

Bäitanjaure(Bäjtjanjaevrie ) och tjärn vid h 831 ligger ca 3 km öster om sjön Korsvattnets södra ände i sydvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 15 juni–15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Ta bilvägen mot byn Mjölkvattnet. Vid Långsådalen är det en vägbom. Ordna skjuts till sjön Korsvattnet eller gå bilvägen till Korsvattnet. Vid bilvägens slut ta rak östlig riktning och det är ca 3 km att gå.

Övrigt: 

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se