Test 14914Jämtlands län - Jovnevaerie - 10. Sandtjärn

10. Sandtjärn

Sandtjärn ligger ca 14 km norr om byn Jänsmässholmen i den mittersta delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterled.

Utgångspunkt: 1. Från Jänsmässholmen tar du leden mot Sandtjärn, Långvattnet. Det är ca 14 km att gå.

2. Alternativ är att gå från Svartrun öster om Sandtjärn. Ta kompassriktning mot norra sidan av Ruckeltjärnarna och sedan riktning mot Sandtjärn. Det blir cirka 10 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se