Test 15014Jämtlands län - Jovnevaerie - 11. Långvattnet

11. Långvattnet

Långvattnet ligger ca 16 km norr om Jänsmässholmen i östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april och 1 november-31 december. Skoterled.

Utgångspunkt: 1. Från Jänsmässholmen tar du leden mot Sandtjärn/Långvattnet. Det är ca 16 km fram till sjön.

2. Alternativ är att gå från Svartrun i öster. Det blir cirka 8 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se