Test 15114Jämtlands län - Jovnevaerie - 12. Vuäksajaure

12. Vuäksajaure

 

Vuäksajaure (Vuäksajaevrie ) ligger cirka 1 km norr om sjön Långvattnet i den östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Naturreservat.

Utgångspunkt: Åk till skogsbilvägens slut vid norra sidan av Svartrun. Ta kompassriktning mot passet mellan Stenfjället och Knulfjället. Du har cirka 8-10 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se