Test 15214Jämtlands län - Jovnevaerie - 13. Spjutsjön och tjärnar

13. Spjutsjön och tjärnar

Spjutsjön och Höbergstjärnarna ligger vid gränsen mot Norge ca 12 km nordväst om byn Rörvattnet.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Naturreservat.

Utgångspunkt: Åk bilväg mot Rörvattnet österut. Ta sedan vidare mot Lill och Stor Kingen. Följ vägen österut mellan dessa sjöar. Från vägens slut går du stigen förbi Höberg och till tjärnarna öster om.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se