Test 17411Jämtlands län - Tåssåsen - 18. Storån

18. Storån

Storån från Hosjön – renbetesfjällsgränsen samt ett antal tjärnar inom inritat område ligger cirka 3-12 km norr om Höglekardalen i den nordöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september  och 1 november-31 december.  I Storån är fisket upplåtet 15 juni-31 augusti. Skoterled. Förbud mot fiske med agnad krok! Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: 1. De södra delarna av området når du bäst från Höglekardalen då utgår du från stig vid vägens slut och dess parkering och du har ca 6 km till Stortjärnen inne i området. Alternativ är att gå upp via slalomliften i Hovde och vidare stig vid liftens slut.

2. Håcker-slitingarna når du bäst från södra vägen vid Håckrenmagasinet, Stigen går längs med bäcken från Stor-Rödtjärnen och sedan vidare upp mot Håckerslitingarna. Sträckan dit blir ca 6 km och med en ganska så bra stigning. Det går även att ta första skogsbilvägen efter bäcken från Stor-Rödtjärnen västerut och gå med karta och kompass rakt söderut förbi Trolltjärnen (i höjd med Kialatjärnen) då blir sträckan lite kortare. 

Övrigt: Du har ett stort antal vatten i området inom rimligt avstånd att fiska i. Det är ett populärt område för fritidsfolket och barnfamiljer i Bydalsområdet att ta sig till. Vintertid tar man skoterleden från Spjätten till Håcker-slitingen. Efter skoterförbudet är den leden perfekt för skidor för att ta sig till vårisen på Håcker-slitingen.

 

 

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se