Test 18012Jämtlands län - Mittådalen - 11. Samtliga vatten inom

11. Samtliga vatten inom

Samtliga vatten inom renbetesfjällgränsen öster Flatruetvägen ligger cirka 2 km öster om Flatruetsvägen i den östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring, Röding och Harrfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november- 31 december. Vissa tjärnar kan vara fisktomma.

Utgångspunkt: Från Ljungdalen tar du bilvägen mot Flatruets fritidsområde och Skärkdalen. Området ligger cirka

2 km öster om vägen(Flatruetvägen) mellan Fritidsområdet och byn Mittådalen.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se