Test 18613Jämtlands län - Ruvhten - 2. Norra Långbrottsjön

2. Norra Långbrottsjön

 

Norra Långbrottsjön ligger cirka 8 km sydväst om byn Ramundberget i den norra delen av samebyn. 

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Kalfjäll.

Utgångspunkt: 1. Från Ramundberget ta stig mot Långbrottstugan, cirka 8 km.

2. Från Från Fjällnäs ta stig mot Långbrottstugan, cirka 6 km.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se