Test 19113Jämtlands län - Ruvhten - 3. Bolagen och vatten

3. Bolagen och vatten

 

Bolagen, Bodtjärnen, Gröntjärnen, Långnästjärnen och Holmtjärnen ligger cirka 4-10 km sydväst om Fjällnäs i den norra delen av samebyn. 

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september  och 1 november-31 december. Skoterförbud, delvis skoterled. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Från Fjällnäs tar du bilvägen mot Hamra, Tänndalen. Efter sjön Malmagen  tar du stig västerut och norra sidan om sjön Svansjön och södra sidan på fjället Trååmpe (Svansjökläppen). Fortsätt stigen rakt västerut och du kommer tlii sjön Bolagen och du är inne i området. Det är cirka 6 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se