Test 19213Jämtlands län - Ruvhten - 7. Nedre Muggsjön

7. Nedre Muggsjön

 

Nedre Muggsjön, svenska delen ligger cirka 12 km sydväst om Tänndalen i den nordvästra delen av samebyn. 

Fiskeinformation: Öring, Sik, Gädda och Abborrfiske under tiden 15 juni-15 september.

Utgångspunkt: Från Tänndalen ta bilväg söder över Tännån mot Tänndalsvallen och Hammarsvallen. Ta stig mot Svanåstugan och fortsätt sedan mot Daivesenjaevrie,Broktjärnkojan och Broktjärnen. Hitom Broktjärn ta kompassriktning mot Övre Muggsjöns norra ände och sedan vidare mor Nedre Muggsjön vid riksgränsen mot Norge. Det blir cirka 17 km att gå.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se