Test 19313Jämtlands län - Ruvhten - 6. Priennesovvene

6. Priennesovvene

 

Priennesovvene och tjärnar ligger cirka 8 km sydväst om Tänndalen i den norra delen av samebyn. 

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Från Tänndalen ta bilväg söder över Tännån mot Tänndalsvallen och Hammarsvallen. Ta stig mot Svanåstugan och fortsätt sedan mot Daivesenjaevrie. Vid Daivesenjaevrie ta kompassriktning söder mot Priennesovvene. Det blir cirka 10 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se