Test 20413Jämtlands län - Ruvhten - 18. Bredån

18. Bredån

 

Bredån ligger söder om sjön Rogen och mellan Rogen och Bredåsjön i södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Harrfiske under tiden 15 juni -31 augusti. Enbart flugfiske. Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: 1.Du tar bilväg 311 söderut från Tännäs. Efter ca 2 km tar du liten väg sydväst mot Käringsjön. Från Käringsjön tar du stig söder mot Rogenstugan vid Rogen. Ta dig över Rogen (se med Per-Roger Wiberg tel 070-246 08 26, naturbevakare i Rogen, vilka möjligheter som finns) med hyrkanot eller båtskjuts söderöver sjön och fortsätt stig till Bredsjön. Det blir cirka 8 km att gå.

2. Alternativ är att gå från Käringsjön och söderut till Rogens södra ände och vika av och ta väster och södra sidan på Rogen och komma till Bredån. Det blir cirka 25 km att gå.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se