Test 20513Jämtlands län - Ruvhten - 17. Bredsjön och vatten

17. Bredsjön och vatten

 

Bredsjön, Bredåtjärn och Bredåhån ligger söder om sjön Rogen i södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring, Röding, Harr och Gäddfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Naturreservat. Delvis skoterled.

Utgångspunkt: 1.Du tar bilväg 311 söderut från Tännäs. Efter ca 2 km tar du liten väg sydväst mot Käringsjön. Från Käringsjön tar du stig söder mot Rogenstugan vid Rogen. Ta dig över Rogen (se med Per-Roger Wiberg tel 070-246 08 26, naturbevakare i Rogen, vilka möjligheter som finns) med hyrkanot eller båtskjuts söderöver sjön och fortsätt stig till Bredsjön. Det blir cirka 8 km att gå.

2. Alternativ är att gå från Käringsjön och söderut till Rogens södra ände och vika av och ta väster och södra sidan på Rogen och komma till östra änden av Bredsjön. Det blir cirka 22 km att gå.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se