Test 2164Jämtlands län - Vournese - 4. Arajaure och vatten

4. Arajaure och vatten

 

Arajaure(Aarehjaevrie) och tjärnarna väster därom mellan Raurenjaure och Hetenjaure mot Laskenase kfo ligger söder och sydöst om Laskenase kortfiskeområde och norr om sjön Hetenjaure i den nordvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september.

Utgångspunkt: Du tar dig hit via stig från Karitjärn camping, Det är cirka 8 km att gå.

Övrigt:Relativt korta avstånd till ett antal vatten från Karitjärn camping. Varierande fiske.

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se