Test 224Jämtlands län - Vournese - 3. Raurenjaure

3. Raurenjaure

 

 

 


Raurenjaure sett från norr. Foto, FjällochFiske.

Raurenjaure (h 572) och Laskenase kfo: Karitjärn-fiskestigen till Raavrejaevrie-markerad gräns  från Raurenjaures sydspets till Stekenjokksvägen ligger ca 4 km nord-öst om Karitjärn och Stekenjokkvägen i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud,delvis skoterled. Ingår i Laskenase kortfiskeområde,husvagnscamping. 

Utgångspunkt: Du tar dig hit från Karitjärn. följ leden mot Raurenjaure (Raukasjö). Stigar med skyltinformation finns vid Karitjärn för ledvisning till tjärnarna i Laskenase kfo.

 

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se