Test 244Jämtlands län - Vournese - 5. Daimajaure

5. Daimajaure

 

 

Daimajaure sett från sydväst. Foto, FjällochFiske.

Samtliga vatten inom avgränsningen: Daimajukkes utlopp ur Daimajaure-Hepmie (h 844)-Daimanjeppe (h 852)- Daimajukkesutlopp från Daimajaure ligger ca 8-10 km norr om Raukasjöns västra ände i nordöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september.

Utgångspunkt: Du tar dig hit från Hamptjärn väster Stekenjokkvägen. Ta kompassriktning mot öster och det är ca 8 km att gå.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se