Test 264Jämtlands län - Vournese - 6. Njuonajaure

6. Njuonajaure

 

 

Njuanajaevrie från öster. Foto, FjällochFiske.

Njuonajaure (Njuanajaevrie) med tjärnar vid h 926 ligger ca 12 km rakt norr om Raukasjö i den nordöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september.

Utgångspunkt: 1. Ta stig från Sutme 2-3 km öster om Storjola. Gå mot sjön Slipsiken. Ta kompassriktning mot Njuonajaure. Från Slipsiken ca 7 km.

2. Alternativ är att gå från Hamptjärn väster om Stekenjokkvägen. Ta kompassriktning österut mot Njuonajaure ca 12 km.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se