Test 274Jämtlands län - Vournese - 7. Tjärnar vid Slipsikån

7. Tjärnar vid Slipsikån

 

Tjärnarna väster om Slipsikån ligger cirka 2-4 km söder om sjön Slipsiken i den östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti.

Utgångspunkt: Ta stig från Sutme ca 2 km öster om Storjola. Cirka 8-10 km att gå.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se