Test 284Jämtlands län - Vournese - 8. Baulanjaure och vatten

8. Baulanjaure och vatten

 

Baulanjaure(Voenjelåelkiejaevrie ),Gouletsjaure(Guelehtsjaevrie),Svarttjärn,tjärn vid Jillevardo och Kvarntjärnarna ligger 2-8 km nordöst om Raukasjön och norr,nordväst om sjön Sannaren i mitten av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud.

Utgångspunkt: Från sjön Sannaren ta led mot Raukasjö efter Sannaren ta norrut mot vattenområdet cirka 2-4 km.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se