Test 314Jämtlands län - Vournese - 11. Raptejaure

11. Raptejaure

Raptejaure (Raptejaevrieoch tjärnar väster om ligger mellan södra delen på Stora Raukasjön och norra delen på sjön Värjaren i mitten av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: 1. Ta dig till byn Ankarvattnet som ligger vid sjön Ankarvattnet nordöstra sida. Ta sedan leden mot Raukaselet. Vid Unne Båvne har du området söder om leden. Det är cirka 8 km att gå.

2. Alternativ är att ta bilvägen mot Borgafjäll och vidare mot Storjola och sjön Sannaren. Ta leden mot Raukaselet, Ankarvattnet. Vid Raptejaevrie är du inne i området. Det är cirka 14 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se