Test 334Jämtlands län - Vournese - 13. Värjaren

13. Värjaren

 

Värjaren (Voerngere ) och statens del av Lejaren ligger i den södra delen av samebyn på gränsen mor samebyn Ohredahke.

Fiskeinformation: Öring och rödingsfiske under tiden 1 januari–15 september och 1 november–31 december. Båtfiske, naturreservat, skoterled.

Utgångspunkt:  Från Ankarede som ligger vid sjön Stora Blåsjöns nord-östra sida. Ta leden som går mot Lejaren och du har en tur på ca 8 km innan du når sjön.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se