Test 344Jämtlands län - Vournese - 14. Njuonajaure

14. Njuonajaure

 

Njuonajaure (Njuannajaevrie),tjärn h 898 och tjärnarna mellan Njuonajaure och leden Värjaren- Storjola ligger ca 3 km norr om Sjön Värjarens norra ände i södra delen av samebyn

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll, naturreservat.

Utgångspunkt: Från byn Storjola tar du leden söderut  mot sjön Värjaren. Det är cirka 10 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se