Test 354Jämtlands län - Vournese - 15. Nedre Daimasjön

15. Nedre Daimasjön

 

Nedre Daimasjön ligger cirka 10 km rakt söder om S Borgafjällen och 4 km söder om sjön Saxaborga på gränsen till Ohredahke sameby i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 15 februari-19 april. Naturreservat.

Utgångspunkt: Åk mot Borgafjäll, ta av mot väster 2 km hitom byn Lövsjö och fortsätt förbi norra delen av Stor-Dabbsjön. Ta höger efter bron över Saxån och fortsätt längs med Saxån norrut tills du kommer till Daimaån. Ungefär 500 meter efter Daimaån går det stig till vänster mot Nedre Daimasjön. Det är cirka 6 km till sjön.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se