Test 364Jämtlands län - Vournese - 16. Daimaån

16. Daimaån

 

Daimaån mellan Nedre Daimasjön och Saxån ligger söder om S Borgafjällen och Buorkantjakke längs med gränsen till samebyn Ohredahke i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti. Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm). Naturreservat.

Utgångspunkt: Åk mot Borgafjäll, ta av mot väster 2 km hitom byn Lövsjö och fortsätt förbi norra delen av Stor-Dabbsjön. Ta höger efter bron över Saxån och fortsätt längs med Saxån norrut tills du kommer till Daimaån. Cirka 500 meter efter Daimaån går det stig till vänster mot Nedre Daimasjön. Fiskesträckan är ungefär 6 km lång.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se