Test 394Jämtlands län - Vournese - 1. Raurenjaure

1. Raurenjaure

 

På Jakt efter rödingen i Raurenjaure. 31 maj och 2 förlängare. Foto, FjällochFiske.

Raurenjaure (Raavrejaevrie)(norra) samt tjärnarna mellan sjön och landsvägen ligger i norra delen av samebyn ca 2-3 km  nordväst om vägen mot Stekenjokk i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari–15 september och 1 november-21 december. Kalfjäll, skoterförbud. Innehav av gällande fisketillstånd medger dock skoterkörning till och från Raurenjaure.

Utgångspunkt: 1. Efter vägen mot Stekenjokk. Ta kompassriktning mot sjön cirka 2-3 km och gå. Vintertid från Karitjärn följ leden norrut cirka 15 km.

2. Alternativ (vintertid) är att åka via Klimpfjäll på Västerbottensidan och sedan ta sig från Stekenjokkgruvan via led till sjön (ca 5-6 km).

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se