Test 405Jämtlands län - Ohredahke - 1. Värjaren och Lejaren

1. Värjaren och Lejaren

Värjaren (Voerngeresamt statens del av sjön Lejaren ligger på gränsen mot samebyn Vuorense i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari–15 september och 1 november–31 december. Båtfiske, naturreservat, skoterled.

Utgångspunkt:  Från Ankarede som ligger vid sjön Stora Blåsjöns nord-östra sida. Ta leden som går mot Lejaren och du har en tur på ca 8 km innan du når sjön.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se