Test 435Jämtlands län - Ohredahke - 4. Sipmesjaureån

4. Sipmesjaureån

 

Sipmesjaevrie från väster med ån och flyar till höger. Foto, FjällochFiske.

Ån med flyar från Sipmesjaevrie till renbetesfjällsgränsen rinner västerut från sjön Sipmesjaevrie i nordvästra delen på samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti.

Utgångspunkt: Du tar dig hit genom vägen som går öster strax efter Blåsjöfallet Vägen går på östra sidan av Lill-Blåsjön och vid dess slut tar du stig cirka 4 km till ån med flyar.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se