Test 465Jämtlands län - Ohredahke - 7. Nedre Daimasjön

7. Nedre Daimasjön

 

Nedre Daimasjön ligger cirka 10 km rakt söder om S Borgafjällen och 4 km söder om sjön Saxaborga på gränsen till Vornese sameby i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 15 februari-19 april. Naturreservat.

Utgångspunkt: Åk mot Borgafjäll, ta av mot väster 2 km hitom byn Lövsjö och fortsätt förbi norra delen av Stor-Dabbsjön. Ta höger efter bron över Saxån och fortsätt längs med Saxån norrut tills du kommer till Daimaån. Ungefär 500 meter efter Daimaån går det stig till vänster mot Nedre Daimasjön. Det är cirka 6 km till sjön.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se