Test 485Jämtlands län - Ohredahke - 9. Bodtjärnen och vatten.

9. Bodtjärnen och vatten.

Bodtjärnen, Laxtjärnen, Erik Lindbergtjärnen, Övre och Nedre Seunarn samt statens del av Seunarbäcken ligger söder om Daimaån och Saxån i den nordvästra delen av samebyn

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni–15 september. Delvis naturreservat,

Utgångspunkt: Åk bilvägen mot Borgafjäll, ta av mot väster 2 km hitom byn Lövsjö och fortsätt förbi norra delen av Stor-Dabbsjön. Ta höger efter bron över Saxån och fortsätt du har nu området söder och sydväst om vägen. Går även att ta en skogsbilväg in i området en bit. Den går av till vänster innan Daimaån.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se