Test 495Jämtlands län - Ohredahke - 10. Guotelisjaure och vatten

10. Guotelisjaure och vatten

Rukkesvarentjånne, Guotelisjaure och Häbberstjärnen ligger 2-4km söder om och väster om Bastunäsfjället i den östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni – 15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Från Inviken vid den östra sidan av Stor-Sjouten följer du  leden mot Guotelisjaure. Det blir cirka 10 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se