Test 505Jämtlands län - Ohredahke - 11. Valvtjärnarna och vatten

11. Valvtjärnarna och vatten

Valvtjärnarna, Saxvattnet (Ååhpetjhjaevrie), Baksjön och samtliga vatten mellan Baksjön och Dabbsjön ligger i ett område 1-8 km väster om Lill-Dabbsjön i den östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november -31 december.

Utgångspunkt: Ta bilvägen mot Borgafjäll. Vid Tvärsele ta bilväg västerut mot Lill-Dabbsjön,Stor-Rajan. Du åker Mellan de sjöarna och kommer via bilväg in i området.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se