Test 535Jämtlands län - Ohredahke - 14. Tjärnar i anslutning till...

14. Tjärnar i anslutning till...

 

Tjärnar i anslutning till leden Blomhöjden-Gransjön ligger cirka 4 km nordväst om byn Blomhöjden längs leden från Blomhöjden mot Gransjön i den sydvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni – 15 september.

Utgångspunkt: Du tar dig hit från byn Blomhöjden. Följ leden mot Gransjön och tjärnarna ligger i anslutning till leden.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se