Test 545Jämtlands län - Ohredahke - 15. Gakkasjön

15. Gakkasjön

 

Gakkasjön (Gaagkanjaevrie) ligger cirka 3 km sydväst om Blomhöjen och ligger på samebyns gräns i den sydvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 1 augusti-31 augusti.

Utgångspunkt: Du tar dig hit via leden från Blomhöjden mot Jougdaberg. Det är cirka 4 km att gå och sjön ligger väster om leden.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se