Test 575Jämtlands län - Ohredahke - 18. Rörvattnet, Svanavattnet, Rörvattenån

18. Rörvattnet, Svanavattnet, Rörvattenån

 

Rörvattnet, Svanavattnet med mellanliggande tjärnar samt Rörvattenån ned till Storsjouten ligger i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november -31 december. Rörvattensån endast 15 juni-31 augusti och förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm). Skoterförbud. Delvis naturreservat.

Utgångspunkt: Från byn Hovde vid sjön Stor -Sjoutens södra ände tar du stig( ca 4 km till Svanavattnet) in i området. 

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se