Test 626Jämtlands län - Raedtievaerie - 3. Stor och Lill Väktaren

3. Stor och Lill Väktaren

Stor-Väktaren och Lill-Väktaren ligger Norr om Jeriklumpen och norr om N Avardo. Lill-Väktaren ligger längs med vägen mot Väktarklumpen och Stor-Väktaren ligger ca 2 km sydöst om Väktarmon i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Båtfiske. Skoterförbud.

Utgångspunkt: Till Lill-Väktaren; Du ser sjön från vägen.

Till Stor-Väktaren; Du tar stig från Väktarmon.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se