Test 716Jämtlands län - Raedtievaerie - 12. Tjärnar på Årjel Gappa

12. Tjärnar på Årjel Gappa

 

Fiske i en av  Årjel Gappa:s många tjärnar med Fiskåfjället i bakgrunden. Foto, FjällochFiske.

Samtliga vatten öster om landsvägen till Västra Fiskåvattnet och öster om stigen från Västra Fiskåvattnet till Rishöjden mot renbetesfjällsgränsen ligger ca 5-15 km nordöst om sjön Västra Fiskåvattnet i södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 1 januari -15 september och 1 november-31 december. Delvis naturreservat, skoterförbud, delvis skoterled.

Utgångspunkt: Du tar dig hit via vägen mot byn Västra Fiskåvattnet. Ta av den andra skogsbilvägen till höger några km innan byn Västra Fiskåvattnet. Kör den ca 4-5 km. Ta stig från skogsbilvägen norrut ett antal hundra meter efter övergången av ån. Stigen går till Byxtjärn. Ta kompass riktning på Flybergsleden och norr om den. Du är nu inne i området.

Övrigt: 

 

 

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se