SommarfiskeUnder juli och augusti brukar det vara bäst fart på fisken tidigt på morgonen, på kvällen och en bit in mot natten.  Under varma dagar kan fiskens jakt på insekter vara tydlig på vattenytan men vara svårfiskat för fiskaren. På kvällen kan det däremot vara ett bättre spöfiske. Väderomslag brukar vara positivt för en huggperiod och riktigt hård blåst kan ge oväntade fångster på speciellt öring. På sjön och tjärnen är uddar, utlopp, inlopp och stora höjdskiftningar på botten ofta fisksäkra ställen.

När du närmar dig en kant på ett vatten bör du ta dig dit på tystas möjliga sätt, vibrationer skrämmer fisk som står nära strandkanten. Stor fisk tar sig ofta i skymningen in mot strandkanten för att leta efter föda. Häftiga rörelser skrämmer också fisken. Likaså om du står med solen mot ryggen så att dina skugga ligger ut över vattnet.

Rent spontant kan man ju fundera över varför fiskestigar efter en strandkant ofta går precis vid vattnet. Fiskestigen borde gå 10-15meter ifrån vattnet.

 

Öringen finner du i regel överallt i fjällområdet. Den brukar vara av bra kvalitet och varierar ganska så mycket i storlek beroende på om dom finns i de större fjällsjöarna, små fjälltjärnar eller fjällbäckar.Den hugger på betet ganska rejält när den är på gång och är en härlig och stridbar fisk.

Det är speciellt när öringen är på gång och den börjar visa sig i ett vatten. Stor öring som visar upp hela sig eller när den bara går upp och suger i sig en insekt är mumma för syn och hörsel. Då lämnas inget spö ståendes, men det kan vara grymt svårfiskat ändå. Öringen fiskas i regel bara under sommaren men självklart får du den även på vinterfisket.

Fjällöring från Vornese sameby. Foto, FjällochFiske.

Rödingen är aktiv under stora delar av året. Du fiskar den försiktiga fisken med tålamod. Under sommarhalvåret är flugfiske efter röding speciellt och kräver tålamod av fiskaren. Fisket efter vakande röding är fascinerande då de s k rödingstimmen gör sig sedda. När rödingen skall börja vaka så krävs det oftast en vindstilla period så att det börjar kläcka lite mygg och nattsländor. Det kan småkoka av vakande röding på en liten yta under en kortare stund och sedan fortsätta en bit bort och det går runt som i en given runda på vattnet. Det är en härlig upplevelse att bara titta på ett rödingstim som ”äger vattenytan”. Att hitta riktigt bra rödingvatten tills fjälls är inte så lätt. Erfarenhet eller rätt informationskontakter är inte fel.

Gråsjöröding 1,8kg, Tåssåsens sameby. Foto, FjällochFiske.

  

Harren är inte så väl utspridd i fjällområdet. Den förknippas ofta med strömmande vatten och finns sparsamt i sjöar och tjärnar. Som flugfiskare söker man upp den i strömmande vatten under sommarhalvåret eller under senare delen av hösten.

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se