VinterfiskeVinterfiske under den mörka och kallare tiden på vintern från oktober och in i mars bör vara väl genomtänkt. Tidiga isar, väderomslag och kyla kan ställa din kompetens på spets. Att ha någon med erfarenhet med sig på turen eller att stanna hemma kan vara rätt. Under senare delen av mars i in april och maj kan du ofta ha bra dagar med ljusare och bättre väder vilket är en bra tid för vinterfiske. Högt upp i fjällkedjan och i norra Jämtlandsfjällen kan det finnas möjligheter att fiska i juni men isar och snösmältning kan göra turen osäker. Skidar du till vattnet är det såklart besvärligt med tung packning. Pulka kan vara ett alternativ till ryggsäck.

Du fiskar i regel med ett kraftigare pimpelspö en grov och färgad lina är bra (bl a när det är riktigt kallt). En större fisk eller ett kraftigt mothugg kan ställa till det om linan är för tunn. Att ”sätta” kroken i iskanten. Eller att fisken går mot iskanten är inte ovanligt när fisken är större. När det är ”dubbelisar” så kan fisken lägga sig på tvären i ”dubbelisen” och ställa till besvär.

Ett blänke med krok på tafs är det vanligaste och som bete används i regel maggot eller mask. En bra isborr med 2 stycken förlängare(högt uppe på fjället kan det vara grymt tjocka isar) och minst ett reservskär bör man ha med. Är det nya vatten som man kommer till bör man verkligen borra hål utifrån sjön/tjärnen så att det inte blir bottenkänning för då är i regel borrskäret förbrukat.

Rödingen är den fisk du förknippar mest med vinterfjäll.Du fiskar den med småryck och darrningar så att blänket och betet alltid är aktivt och i rörelse. Det är mindre ofta som du får röding på stilla bete. Den är kräsen och vill att betet ska vara igång. Därför är det också mer intressant att pimpla röding eftersom du måste vara aktiv i ditt fiske.

Fjällröding från Jämtlandsfjällen. Foto, FjällochFiske.

Öringen är inte lika angelägen att hugga på ett bete som rör sig. I och med det så blir inte vinterfisket lika intressant om du ska hålla pimpelspöt stilla eller låta det ligga stil vid hålet. Många rena öringsvatten i Jämtlandsfjällen är stängda under vinter just ur den synpunkten. (Man vill bl a inte att fisket ska ske med liggande spön eller med s k krok). Även om bara ett spö per fiskare är tillåtet.

Harren är inte så vanlig som vinterfisk på fjället. Fiskar du harr på vintern så är det såklart roligast med kikmete på grunt vatten under den senare tiden på vintern.

Att tänka på när du är ute och fiskar på fjället och fjällnära vatten:

Försök att hålla dig till angivna måttgränser på upptagen fisk. Det gynnar fiskeproduktionen i fjällvattnet för åren framöver. Till fjälls använder vi ett spö per fiskare och du får använda vilka beten som helst om det inte sägs något annat.

Du är själv ansvarig för att du fiskar i ett upplåtet vatten.

Flugfiske väster om Burvattnet i Njaarke sameby. Foto, fjällochFiske.

Information om fjällfiske och fisketillstånd hittar du på länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.se

 

 TÅLAMOD ÄR FISKARENS ÖVERLEVNAD

Jovnevaerie sameby. Foto, FjällochFiske.

“Sometimes too early, sometimes too late.

Sometimes too little and sometimes in spate.

Sometimes too frosty and sometimes too warm.

Sometimes too windy and sometimes too calm.

Sometimes too muddy and sometimes too clear.

There is always a sometimes when I´m fishing here.”

COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se